Právne služby

Advokátska kancelária Kvasňovský & Partners poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo, bez ohľadu na veľkosť klienta alebo jeho postavenie na trhu.

Advokátska kancelária Kvasňovský & Partners sa zameriava na komplexné právne služby a poradenstvo nielen podnikateľom, ale aj iným právnických osobám (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) a fyzickým osobám, a to ako domácim, tak aj zahraničným.

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svojich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbované, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné procesy stupeň medzinárodných štandardov.

Zamerania na cieľ a záujem klienta, rozvaha a zároveň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakávaného výsledku sa prejavujú nielen v písomnostiach a tvorbe dokumentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi.

Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam sme schopní poskytovať našim klientom právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach sporovej a nesporovej agendy.