Právne služby

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI sa zameriava na komplexné právne služby a poradenstvo nielen podnikateľom, ale aj iným právnickým osobám (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) a fyzickým osobám, a to ako domácim, tak aj zahraničným.

Využíva pri tom vzdelanie a praktické skúsenosti svojich právnikov, ktoré sú naďalej zvyšované a prehlbované, vďaka čomu dosiahla kvalita jej práce a interné procesy stupeň medzinárodných štandardov. Členovia advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých odborných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj hospodársko-ekonomických periodikách a zároveň sú častými prednášateľmi a školiteľmi v praktických otázkach práva a jednotlivých oblastí práva pre manažérov alebo zamestnancov klientov advokátskej kancelárie.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou, resp. s medzinárodnou pôsobnosťou a partnerstvo so zahraničnými advokátskymi kanceláriami a s medzinárodnou sieťou advokátskych kancelárií, vrátane cezhraničnej spolupráce, kladú vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI. Osobný prístup a angažovanosť pre záujem klienta sú základným znakom každého riešenia poskytovaného z našej strany.

sk_SK