Náš tím

Späť na tím

JUDr. Miloš Kvasňovský

Vedúcim partnerom a zakladateľom advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je JUDr. Miloš Kvasňovský.

Pozícia: Partner a zakladateľ

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Skúsenosti

Vedúcim partnerom a zakladateľom advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je JUDr. Miloš Kvasňovský.

V roku 2004 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej následne získal aj titul doktor práv. V roku 2007 absolvoval advokátske skúšky, pričom od 1. januára 2008 pôsobí ako samostatný advokát a zároveň je od februára 2009 zapísaný v zozname európskych advokátov Českej advokátskej komory so sídlom advokátskej kancelárie v Prahe, ktorá je jednou z pobočiek advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI.

V právnej praxi sa špecializuje na oblasť pracovného práva, procesného práva a súdnych sporov, obchodného práva s daňovými aspektmi vrátane trestného práva, na energetiku, ako aj správne právo a správne súdnictvo.

Počas svojej právnej praxe sa autorsky podieľal na viacerých článkoch prevažne v odbornom týždenníku Trend, článkov vydaných v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci širokej verejnosti, od roku 2008 pôsobil ako člen Generálnej rady Ligy proti rakovine Slovenskej republiky, je členov viacerých dozorných rád spoločností klientov advokátskej kancelárie, aktívne pôsobí pri tvorbe odborných príspevkov jednotlivých členov advokátskej kancelárie, podporuje odborné konferencie spravidla na témy Human Resources, právnické weby, vykonáva právnickú prednáškovú činnosť pre budúcich znalcov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, je senátorom Európskeho hospodárskeho senátu so sídlom v Mníchove. V rámci pro bono aktivít podporil vydanie už niekoľkých detských kníh vrátane audio kníh, ktoré spestrili nemocničný pobyt chorým deťom po celom Slovensku, zároveň je podporovateľom Pohára Karola Poláka – futbalového podujatia pre deti z detských domov.

sk_SK