Náš tím

Späť na tím

JUDr. Stanislava Zelenková

Pozícia: Senior právnik

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Skúsenosti

Právnička JUDr. Stanislava Zelenková získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V advokátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je súčasťou tímu od roku 2017.

V rámci svojej práce využíva dlhoročné skúsenosti z oblasti legislatívy, správneho práva a environmentálneho práva, ako aj získané jazykové znalosti. Dlhodobo pracuje na rozsiahlejších právnych analýzach v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

Predmetom jej zamerania je preto primárne obchodné právo – spory a zmluvná agenda, autorské právo, správne právo a právo životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva na národnej, ale aj komunitárnej úrovni.

sk_SK