Náš tím

Späť na tím

Mgr. Kristína Brenk

Pozícia: Senior právnik

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Skúsenosti

Právnička Mgr. Kristína Brenk absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V advokátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2011 a zameriava sa najmä na oblasť realitného a pozemkového práva, vrátane s tým spojenej ochrany a zabezpečovania vlastníctva a sporovú agendu. Vedie súdne spory v oblasti obchodného práva s predchádzajúcim poradenstvom a posudzovaním právneho postavenia klientov.

Je tvorcom predžalobných príprav pre vedenie dokazovania v súdnych sporoch predovšetkým v oblasti obchodného práva a zmlúv o dielo. Dlhodobo dosahuje nadpriemerné výsledky pri vymáhaní pohľadávok aj na tak zložitom trhu, akým je stavebníctvo.

sk_SK