Náš tím

Späť na tím

Mgr. Linda Ráčková

Pozícia: Advokátsky koncipient

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Skúsenosti

Advokátska koncipientka Mgr. Linda Ráčková študovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V advokátskej kancelárii KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI pôsobí od roku 2013 a zameriava sa najmä na oblasť energetického práva a sporovú agendu, ale tiež na korporátne poradenstvo a zmluvnú agendu obchodného a občianskeho práva. Analyzuje existujúce právne vzťahy klientov v ich zmluvných vzťahoch, predikuje riziko neúspechu v sporoch.

Je autorkou právnych názorov, ktorých správnosť nie raz potvrdil najvyšší súdny orgán všeobecného súdnictva, ale aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Publikuje odborné články v oblasti energetiky a problematiky obnoviteľných zdrojov energie.

sk_SK