Náš tím

Späť na tím

Mgr. Patrik Špirko

Pozícia: Advokátsky koncipient

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Skúsenosti

Advokátsky koncipient Mgr. Patrik Špirko študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Súčasťou tímu advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je od roku 2018. Vo svojej práci sa zameriava prevažne na oblasť daňového práva, dražobného práva a výkonu záložných práv, vlastníckeho práva, zabezpečovacích inštitútov a ochrany majetku, vrátane vedenia súdnych sporov.

V rámci svojej agendy zastrešuje oblasť spotrebiteľského práva a zastupovania záujmov klientov v spotrebiteľských sporoch, a to ako pred všeobecnými súdmi, tak aj v rámci rozhodcovského spotrebiteľského konania. Je spoluautorom odborných článkov v oblasti daňového práva.

sk_SK