O nás

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je už 15 rokov stabilnou a stále sa rozvíjajúcou súčasťou trhu na území Slovenskej a Českej republiky  poskytujúca právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, správneho práva, pracovného práva, daňového práva, trestného práva a energetiky.

Hlavné sídlo advokátskej kancelárie sa nachádza v Bratislave, pobočky máme v Košiciach a v Prahe.

Poskytujeme právnu pomoc našim klientom pri riešení ich právnych vzťahov aj v ďalších krajinách Európy, a to prostredníctvom viacerých advokátskych partnerov predovšetkým v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, ale aj v Chorvátsku, Srbsku alebo v Bulharsku. Zároveň spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je podporená čo najkomplexnejšia právna pomoc pre klientov s medzinárodnou pôsobnosťou.

Postavenie našej kancelárie v oblasti pracovného práva sme upevnili v roku 2022, 2020 a 2019  kde sme získali absolútne prvenstvo v kategórii Právnická firma roka v oblasti pracovného práva. V roku 2020 a 2019 sme sa ako advokátska kancelária zapojili do súťažných kategórií – právnych oblastí daňového práva a energetiky/energetických projektov, kde sme získali ocenenie ako veľmi odporúčaná kancelária a odporúčaná kancelária. V oblasti pracovného práva sme si vyslúžili umiestnenie tiež v roku 2018 a 2017 ako veľmi odporúčaná kancelária.

Členovia advokátskej kancelárie sú autormi niekoľkých odborných článkov uverejňovaných v právnických, ale aj hospodársko-ekonomických periodikách a zároveň sú častými prednášateľmi a školiteľmi v praktických otázkach práva a jednotlivých oblastí práva pre manažérov alebo zamestnancov klientov advokátskej kancelárie.

Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a zároveň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakávaného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe dokumentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi.

Napísali o Nás…

„Osobný prístup a ozrejmenie právneho stavu zrozumiteľnou formou je pridanou hodnotou spolupráce s advokátskou kanceláriou. Možnosť sa vždy obrátiť na niektorého z členov tímu a očakávať skoré vybavenie je len jednou z mnohých pozitív, ktoré prinášajú našej spoločnosti ako klientovi efektivitu práce a kladné finančné výsledky.“

„V rámci realizácie projektu, ktorý sme zverili advokátskej kancelárii, sme mali možnosť vnímať dlhoročné skúsenosti a praktické odborné znalosti v nejednej právnej oblasti. Zodpovednú prácu a profesionálne poskytnuté právne služby za primeranú odmenu hodnotíme ako nadštandard medzi prípadmi, s ktorým sme sa mali možnosť stretnúť.“ „Prejav záujmu o problematiku klienta a osobné nasadenie pri riešení bežných, ale aj neočakávaných situácií, vytvára pevný základ pre dlhodobú a korektnú obojstranne prospešnú spoluprácu.“