Spolu na ceste
k úspechu

Dohodnite si stretnutie Poradňa

Zameranie na cieľ
a záujem klienta

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI je už 15 rokov dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby predovšetkým na území Slovenskej a Českej republiky, a to najmä v oblasti obchodného práva, správneho práva, pracovného práva, daňového práva, trestného práva a energetiky. Zameranie na cieľ a záujem klienta, rozvaha a zároveň angažovanosť pre dosiahnutie klientom očakávaného výsledku sa prejavujú nielen v tvorbe dokumentov, ale tiež na rokovaniach vo veciach klienta alebo v zastupovaní záujmov klienta pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi.

VIAC O NÁS

Novinky

Novinky

Ocenenia

sk_SK