Náš tím

Späť na tím

Lenka Kozelová

Pozícia: Odborný asistent

Štúdium: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Skúsenosti