Podmienky ochrany osobných údajov

Je pre nás prioritou ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb. Keďže sa pri poskytovaní právnych služieb stretávame so spracovaním osobných údajov, v rámci týchto podmienok sa bližšie dozviete, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb v rámci našej advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI. Ak máte akékoľvek otázky, budeme radi, ak nás budete kontaktovať telefonicky na + 421 2 444 505 56, e-mailom na office@kvasnovsky-partners.sk alebo poštou na adresu sídla našej kancelárie: Apollo Business Center II, blok A, Prievozská 4, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime iba platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej ako „GDPR“), ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o advokácií“) ako aj ďalšími nevyhnutnými predpismi. Rešpektujeme a dodržiavame Kódex správania, ktorý prijala Slovenská advokátska komora (ďalej ako „SAK”), ktorý detailne vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

1.) Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI, so sídlom Apollo Business Center II, blok A, Prievozská 4, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 003 848, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 125146/B (ďalej len „KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI“) spracováva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

V advokátskej kancelárií KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI využívame Vaše osobné údaje výhradne s cieľom dosiahnuť účel ich spracovania. Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani iným spôsobom ich za odplatu nescudzujeme.

2.) Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti;
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb;
  • informovať našich klientov a potencionálnych klientov o právnych novinkách, prípadne aj o úspechoch advokátskej kancelárie.

3.) Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

4.) Aký je právny dôvod, účel a rozsah spracovania Vašic osobných údajov?

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

sk_SK