O nás

Advokátska kancelária Kvasňovský & Partners je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby predovšetkým na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom k príbuznosti trhov Slovenskej republiky a Českej republiky si záujmy klientov vyžiadali pôsobenie advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partners aj v Českej republike. V roku 2009 rozšírila advokátska kancelária Kvasňovský & Partners svoje pôsobenie aj do Českej republiky.

Advokátska kancelária Kvasňovský & Partners je zároveň súčasťou medzinárodnej siete advokátskych kancelárií ARZINGER & PARTNERS.

Poskytovanie právnych služieb domácim klientom, klientom so zahraničnou majetkovou účasťou a partnerstvo v medzinárodnej sieti advokátskych kancelárií vrátane cezhraničnej spolupráce kladú vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partners.

Neustále sa zvyšujúcimi nárokmi domácej a zahraničnej klientely boli do našej práce zavedené nadštandardné prístupy ku klientom a postupy, ktoré zohľadňujú potreby klientov v reálnom čase, bez predlžovania času poskytovania právnych služieb, čakania alebo zbytočnej administratívy na strane klienta.

Nielen vysoká odbornosť a profesionalita, ale aj mlčanlivosť, etika a morálka sú základnými zásadami práce advokátskej kancelárie Kvasňovský & Partnersktorá je otvorená klientom každej kategórie.