Náš tím

Advokáti

JUDr. Miloš Kvasňovský

JUDr. Paulína Marhavá

Advokátski koncipienti

Mgr. Michaela Veisová

Mgr. Linda Ráčková

Mgr. Kristína Drobná

Mgr. Michal Bako

Mgr. Tomáš Dopita

Mgr. Ondrej Ďurčo

Mgr. Lukáš Kukura

Právnici

JUDr. Zuzana Kvasňovská

JUDr. Iveta Šuleková

Právni asistenti  

Bc. Katarína Maková

Lucia Fuksová

Dominik Bajger

Petra Tomašovičová